Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach, ul. Prosta 27a prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2022/2023.

- do oddziału przedszkolnego,

- do klas pierwszych.

Szkoła Podstawowa nr 13 to pierwsza publiczna szkoła podstawowa w Kielcach, która prowadzi od czterech lat w klasach 1-3 obok oddziałów nauczanych metodą tradycyjną oddziały nauczane metodą dwujęzyczną, a decyzją Wiceprezydenta Miasta Kielce Marcina Chłodnickiego od września  2022r. jako pierwsza szkoła publiczna w Kielcach wprowadza do klasy VII oddział dwujęzyczny (5 godzin języka angielskiego, do wyboru historia, geografia, lub matematyka, biologia, chemia, fizyka, religia będą nauczane w języku polskim i angielskim).

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły dysponuje:

- pięciokondygnacyjnym budynkiem. Na każdym piętrze uczy się jedna grupa wiekowa,

  co warunkuje bezpieczeństwo dzieci np. w sytuacjach pandemii.

- monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym gwarantującym bezpieczeństwo uczniów,

- specjalistyczną pracownią językową,

- salami sportowymi (gimnastyczną, tenisową, bilardową, lustrzaną do tańca),

- bardzo dobrze wyposażoną, czynną od 7.00 do 17.00, świetlicą szkolną,

- nowoczesną salą informatyczną i pracownią multimedialną,

- Internetem w technologii światłowodowej,

- najnowocześniejszą wśród szkół, zmodernizowaną w 2020r. kuchnią z jadalnią,

  w której gotowane są obiady domowe,

- wysokokwalifikowaną kadrą nauczycielską. W 2021r. aż trzech nauczycieli zostało odznaczonych: medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora światy i Prezydenta Miasta Kielce.

- gabinetem pielęgniarki i obsługą dentystyczną uczniów,

- wokół budynku są szkolne zabawowe tereny zielone i parking dla rodziców.

 

Staraniami pracowników w tym roku szkoła pozyskała w ramach projektów dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

„Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”. Całkowita wartość projektu 301 305,00 złotych

‘Aktywna tablica” Całkowita wartość - 43 750,00 złotych

„Narodowy program czytelnictwa 20” Całkowita wartość -15 000,00 złotych

„Laboratoria przyszłości”, w ramach którego szkoła zakupiła drukarki 3D, laptopy, skaner, długopisy 3D, aparat cyfrowy, mikroskopy, roboty, klocki LEGO do samodzielnej konstrukcji, meble.

 

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach wprowadziła jako jedna z nielicznych w Kielcach E-legitymacje dla swoich uczniów.

 

Szkoła oferuje:

- kółka zainteresowań (szachowe, matematyczne, przyrodnicze, badmintonowe),

- zajęcia taneczne prowadzone przez Kamilę Drezno, judo, „zuchy”, organizacja harcerska

- współpracuje ze „Świetlicą Plus”, „Wolną strefą”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach odnoszą liczne sukcesy naukowe

i sportowe w wymiarze wojewódzkim (pływanie), ogólnopolskim (judo) i światowym (taniec artystyczny).