Szkoła Pięknych Umysłów

17 czerwca 2015 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie Projektu „Taki jak Mozart” realizowanego we współpracy z ŚCDN. Objął on uczniów klasy V a i VI a oraz klas pierwszych gimnazjum. Celem naszych działań było wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów. W każdym miesiącu realizowaliśmy kolejne zadania. Poznawaliśmy zachowania znamionujące uzdolnienia, odkrywaliśmy tajemnice uniesienia – niezwykle fascynującego uczucia, uczyliśmy się stosować łańcuchową metodę skojarzeń i inne techniki ułatwiające zapamiętywanie, staraliśmy się kreatywnie rozwiązywać problemy oraz poznawaliśmy tajniki gry „Tabu”. Nasze wytwory zdobiły szkolne sale i służyły jako pomoce naukowe. Na koniec w obecności Pani Alicji Stradomskiej – wicerdyrektor ŚCDN w Kielcach, Pani Lidii Pasich – konsultant ŚCDN pełniącej funkcję opiekuna Projektu, a także Pani dyr. Renaty Wojtuś uczniowie zaprezentowali umiejętności nabyte podczas zajęć. Wszystkie wystąpienia spotkały się z aplauzem publiczności i bardzo podobały się gościom. Uroczystość zakończyła się wręczeniem certyfikatu „Szkoła Pięknych Umysłów”, który jest świadectwem twórczych działań i dokonań naszych uczniów.