Szkoła Odkrywców Talentów

Nasza placówka otrzymała zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Świadczy on o działaniach na rzecz rozwoju utalentowanych uczniów. Mają oni możliwość realizowania swoich pasji na licznych kołach pozalekcyjnych, które m.in. umożliwiają:

  • przeprowadzanie eksperymentów
  • rozwiązywanie problemów
  • analizowanie złożoności zjawisk
  • prowadzenie obserwacji
  • przygotowywanie się do konkursów.

Dają szansę na:

  • indywidualne tempo pracy
  • swobodę działań
  • samodzielność w dochodzeniu do celu
  • dyskretną inspirację i kierowanie przez nauczyciela zdolnościami i zainteresowaniami ucznia.