Stołówka

Rok Szkolny 2021/2022


  • Regulamin stołówki

regulamin_stolowki_2021-2022.pdf


jadlospis_od_13.06_do_15.06.2022r.pdf

 

Obiady – Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Starym Polu

karta zgłoszenia na obiady.pdf

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2022 r. wynosi:

uczniowie –  69 zł (15 x 4,60 zł)

personel –   193,50 zł (15 x 12,90 zł).

Wpłaty za żywienie w czerwcu należy dokonać do dnia 10.06.2022 r.

 na konto bankowe szkoły:

ING Bank Śląski O/Kielce: 87 1050 1461 1000 0023 5340 0332

z dopiskiem za kogo (imię i nazwisko dziecka, klasa) i miesiąc żywieniowy.

Ze względu na wymagania organizacyjne stołówki prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów opłat.

Rezygnację z obiadów w danym dniu należy zgłosić telefonicznie do godziny 8:00.

(41) 367 68 35 – intendentka

(41) 367 67 64 – świetlica szkolna

(41) 367 69 76 – sekretariat

 

Zapisy na obiady przyjmowane są u pani intendentki w pokoju nr 18 lub
w świetlicy szkolnej (kartę zgłoszenia można pobrać również ze strony internetowej szkoły w zakładce „Stołówka”).

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w stołówce szkolnej
w czasie epidemii SARS-CoV-19
1. Uczniowie przed udaniem się na obiad, myją ręce w łazience przy użyciu mydła
zgodnie z instrukcją mycia rąk.
2. Dzieci udają się na obiad według ustalonego harmonogramu, z którym zostaną
wcześniej zapoznani wychowawcy i uczniowie.
3. O wyznaczonej dla grupy godzinie, uczniowie udający się na obiad, zobowiązani są do
zachowania dystansu społecznego w miejscu wydawania posiłków.
4. Dzieci po odebraniu posiłku siadają do stolików na wyznaczone miejsca, a po
zakończonym obiedzie odnoszą swoje naczynie w wyznaczone miejsce zachowując
dystans społeczny.
5. W stołówce szkolnej mogą przebywać uczniowie zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
6. Pracownik obsługi po każdej grupie spożywającej obiad, wietrzy pomieszczenie, myje
i dezynfekuje blaty stołów, krzesełka i miejsce wydawania posiłków.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte i wyparzane w zmywarce.