Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły
w roku szkolnym 2020/2021:

  • Anna Kovalenko (8b) – Przewodnicząca,
  • Jakub Krzemiński (7b) – Wiceprzewodniczący,