Rada Rodziców

Informujemy, że na nową kadencję w roku szkolnym 2020/2021 do Rady Rodziców zostały wybrane następujące osoby:

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Anna Karcz                    (VII B, VA)
Zastępca – Ewelina Rojek                           (0)
Skarbnik – Anna Miechówka                      (V A)

Sekretarz – Anna Godek-Laskowska         (VA)

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Piróg                                            (IVB)               
Monika Sularz                                               (IIB, IVA )
Małgorzata Małasiuk-Łuczak                      (IA, VIIA)

Składkę w kwocie 50 zł, można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców lub do przedstawicieli rad oddziałowych (trójek klasowych) i wychowawców. Wpłat można dokonywać również w ratach.

Numer konta bankowego:

Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach

25-371 Kielce, ul. Prosta 27 a

84 1050 1461 1000 0024 0304 5665

Wnioski, sugestie, pomysły i opinie dotyczące działalności szkoły prosimy kierować bezpośrednio do członków Rady Rodziców oraz na adres mailowy:

rr@zso27.kielce.eu

Za każdą okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem

Rada Rodziców