Projekty

PROJEKTY

 

 

 

 

Nasza szkoła jako jedyna w Kielcach
otrzymała w 2020 r. finansowe wsparcie
w programie rządowym
„Posiłek w szkole i w domu”

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” otrzymała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej.
Za otrzymane środki zostały zakupione nowoczesne urządzenia wyposażenia kuchni (piec konwekcyjno - parowy, bemar wodny, zmywarka przemysłowa, kuchnia gazowa, chłodziarko - zamrażarki, patelnia elektryczna przemysłowa, taborety grzewcze, blender przemysłowy i drobny sprzęt kuchenny).
Został także przeprowadzony remont bloku żywieniowego: pomieszczenia socjalnego, magazynowego, zmywalni naczyń, schodów.

Dzięki programowi zmodernizowano i doposażono pomieszczenia bloku żywieniowego na miarę XXI wieku.

Działania spowodowały, że kuchnia w naszej szkole stała się jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych spośród kieleckich kuchni szkolnych. Służyć ona będzie przez wiele lat naszym uczniom.

 

„CLIL”

Metoda dydaktyczna zintegrowanego nauczania przedmiotowo - językowego z elementami metody CLIL i elementami języka angielskiego.

Jesteśmy pierwszą publiczną placówką oświatową na terenie Kielc, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom XXI wieku, już od pierwszej klasy wdraża nauczanie dwujęzyczne.

Projekt: „Kultura uczenia się”

realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

„Aby zmienić szkołę, musimy zmienić to, co dzieje się na lekcjach. Powinniśmy odejść od kultury nauczania i wprowadzić kulturę uczenia się”.

Projekt KULTURA UCZENIA SIĘ wystartował 14 lutego 2019 r. „filmową” konferencją inauguracyjną z udziałem Emi Buchwald, reżyserki prezentowanego na konferencji dokumentu „Nauka”. W pilotażu Kompleksowego Wspomagania Szkół w ramach innowacyjnego, polisensorycznego, opartego na najlepszych przykładach dobrych praktyk edukacyjnych i edukacyjnych trendach przyszłości Projektu uczestniczy 36 placówek i blisko 140 nauczyciel i dyrektorów.

Międzyszkolny Projekt Edukacyjny: „Tragizm wojny i okupacji - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”

Organizowany jest przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Projekt: ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt: „Edukacja w miejscach pamięci”

Realizowany przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Projekt: „Dobrze Cię widzieć”

 „Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu pt. „Bezpieczna droga”. Celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły otrzymali z Fundacji Narodowego Dnia Życia kamizelki odblaskowe, które służą bezpieczeństwu na drogach podczas wyjść dydaktycznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Projekt: „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej”

 

PROGRAMY

 

Program: „Dziecięca piłka ręczna”

Realizowany jest w ramach Programu Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Program finansowany jest z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach programu szkoła otrzymała nieodpłatnie sprzęt sportowy, który służy uczniom na zajęciach wychowania fizycznego, a nauczyciele uczestniczą w konferencji i korzystają z warsztatów metodycznych.

Program: ”Szkolny klub sportowy”

„Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych – SKS, przez nauczycieli danej szkoły.

Program: „Edukacja globalna”

Projekt realizowany w  szkole zgodnie z podstawą programową oraz  założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020"