Plan lekcji - Oddział PrzedszkolnyWychowawca: Beata Ławrentiuk