Pedagog szkolny

PEDAGOG
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13
im. Władysława Jagiełły w Kielcach

mgr Krystyna Fąfara

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 13.00

WTOREK

8.45 – 12.45

ŚRODA

9.00 – 14.40

CZWARTEK

8.00 – 12.45

PIĄTEK

8.00 – 12.00

 

DRODZY RODZICE

  • Nie zmuszajcie dzieci do aktywności, lecz wyzwalajcie aktywność.
  • Nie każcie myśleć, lecz twórzcie warunki do myślenia.
  • Nie żądajcie, lecz przekonujcie.
  • Pozwólcie dziecku pytać i powoli rozwijajcie jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało.

JANUSZ KORCZAK

 

W WYCHOWANIU DZIECKA WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWA WSPÓŁPRACA OBOJGA RODZICÓW:

· OBOJE ustalają styl wychowania swoich dzieci, pamiętając o znaczeniu rodziny dla harmonijnego i prawidłowego rozwoju dziecka;

· OBOJE biorą wspólną odpowiedzialność za dzieci;

· OBOJE wyznaczają wzorce właściwego komunikowania się;

· OBOJE dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa;

· OBOJE ustalają jasne reguły postępowania;

· OBOJE przedstawiają system wartości i norm oraz właściwe wzory zachowań;

· OBOJE organizują przestrzeń do kontaktów z rodzeństwem, rówieśnikami oraz rodziną;

· OBOJE zachowują jednolity styl wychowania i pamiętają, że władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka.

 

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Kielce ul. Studzienna 2

tel. 41 331 25 24

 

Rejon Opiekuńczy

Czarnów ul. Mielczarskiego 121

tel. 41 366 49 05

Porady prawne (bezpłatne)

 

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej

Kielce ul. 1 - go Maja 196

tel. 41 368 18 67

 

Miejski Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

ul. Urzędnicza 16 Kielcech

tel.41 345 86 09, 41 249 59 99

www.mzppp.pl

 

Świetokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65

tel. 41 331 53 13 www.profilaktyka.com

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy w Internecie

tel. 800 100 100

www.helpline.org.pl