Organizacja roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603 ze zm.)

2 listopada 2021 r. - 1 dzień

12 listpoada 2021 r. - 1 dzień

7 stycznia 2022 r. - 1 dzień

2 maja 2022 r. - 1 dzień

17 czerwca 2022 r. - 1 dzień

Egzamin ósmoklaisty ( 24.04.2022 r. - 26.05.2022 r.) - 3 dni


kalendarz_roku_szkolnego_2021-2022.pdf

spotkania_z_rodzicami_2021-2022.pdf

wychowawcy_2021-2022_.pdf

wychowawca_wspomagajacy_2021-20221.pdf