Nabór do Publicznych Szkół Ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2022/2023

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku .

kandydat_-_informacja_o_naborze_.pdf

Kategoria: