Kadra CLIL - owa

 

Stanisław Janusiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wydział Filologii Germańskiej kierunek językoznawstwo. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny i gimnazjalny.

Pomysł na dwujęzyczny oddział szkolny zrodził się przed laty, kiedy jeszcze nauczałem języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym. W pracy nauczyciela nieustannie uświadamiałem młodzieży, że nauka języków obcych stała się w dzisiejszych czasach priorytetem, a ich znajomość odgrywa niezwykle istotną rolę dla rozwijającej się Unii Europejskiej; otwiera szerokie możliwości dla realizacji wielu życiowych planów i pomaga w zdobywaniu umiejętności, przydatnych w życiu zawodowym i prywatnym. Kiedy objąłem stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach postanowiłem wdrożyć swój pomysł i tym samym uatrakcyjnić ofertę szkoły oraz sprostać oczekiwaniom jakie niesie postęp XXI wieku. Mam nadzieję, że nasza propozycja oddziału dwujęzycznego wzbudzi Państwa zainteresowanie


Agata Cedro - absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem j. angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.

Jestem nauczycielką, która z pasją podchodzi do pracy, motywuje i pozwala rozwijać drugiego człowieka. Bycie wychowawcą to rola pełna wyzwań, praca z dziećmi sprawia, że żaden dzień nie jest taki sam. Od kilku lat jestem na szczególnej drodze, która wymaga ciągłego doskonalenia w zakresie merytorycznym i stałej pracy nad sobą, jako osobą. Bardzo bliskie są mi słowa Janusza Korczaka „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny”.


Julita Przeździecka - absolwentka Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym o specjalności Chemia kosmetyczna; Politechniki Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności o specjalności Biotechnologia. W zeszłym roku ukończyłam studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.

W Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły od dwóch lat uczę chemii. W mojej pracy przede wszystkim cenię relację nauczyciel - uczeń. Dla osiągnięcia sukcesu najważniejsza jest dla mnie pozytywna atmosfera w klasie.

 


Anna Manuli - absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego oraz Psychopedagogiki Opiekuńczo-Terapeutycznej. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi w różnym wieku i z różnych krajów jako nauczyciel języka angielskiego i wychowawca.  Cały czas chętnie poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, aby właściwie organizować swoją pracę z uczniami.

W Szkole Podstawowej nr 13 pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje moich podopiecznych. Praca z nimi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.


Anita Boroń - absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.

Odkąd sięgam pamięcią zawsze chciałam pracować z dziećmi. Jako studentka podejmowałam wolontariaty w przedszkolach, a moją pracą dorywczą zawsze była opieka nad dziećmi, z którymi z łatwością przychodzi mi nawiązywać kontakty. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich staram się podchodzić indywidualnie. Praca z dziećmi jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami moich podopiecznych. W dobie dzisiejszych zmian w edukacji oraz rozwoju technologii staram się być kreatywna i otwarta na wyzwania. W swojej pracy wykorzystuję więc tradycyjne oraz innowacyjne metody nauczania. Nieustannie dążę do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, systematycznie uczęszczając na kursy i szkolenia.


mgr Edyta Partyka-Kowalska – magister filologii angielskiej, absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku filologia angielska ze specjalnością nauczycielską i tłumaczeniową, międzynarodowy egzaminator egzaminów TELC, TOEIC oraz TOEIC Bridge, lektor ogólnopolskiej, renomowanej Szkoły językowej British School.

Przez cały mój zawodowy rozwój towarzyszą mi słowa pewnego literata: „nauczyciel to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do dzieci.” Jestem nauczycielem-pasjonatem. Nauczanie języka angielskiego jest dla mnie czystą przyjemnością. Już od 11 lat zajmuję się właśnie tym każdego dnia. W mojej pracy stosuję różne skuteczne metody i formy pracy m.in. CLIL, pamiętając przy tym, że entuzjazm i radość to nawóz dla mózgu każdego uczniaJ. Dlatego też kreatywność i humor towarzyszą mi na co dzień w pracy z nimi. W klimacie radości i dobroci uczeń spontanicznie się otwiera i chłonie wiedzę niczym gąbka. Szczególnie jest to ważne w stosunku do małych dzieci, a także dojrzewającej młodzieży. Gdy podchodzimy do nich z uśmiechem, serdecznie, ciepło, to osiągamy niesamowite efekty przekazu naukowego czy wychowawczego.


Natalia Materek - absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na specjalizacji edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

Czym jest dla mnie praca z dziećmi? To satysfakcja z możliwości uczestnictwa w ważnym okresie kształtowania i rozwoju młodego człowieka. Dla mnie dziecko to dar, który trzeba pielęgnować, szanować i odkrywać w nim to co najlepsze.
W szkole Podstawowej nr 13 pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W pracy staram się realizować treści nauczania poprzez metody i formy zajęć, które wykorzystują naturalną ciekawość i aktywność dziecka. Dzięki temu proces nauczania jest efektywny, a dla samych uczniów nie jest przykrym obowiązkiem, lecz świetną zabawą.


Agnieszka Smelcerz - Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z językiem angielskim. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 13 w Kielcach. Nauczyciel mianowany.

Z edukacją jestem związana od 2012 roku. Przez te lata zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi, także prowadząc nauczanie dwujęzyczne, ponadto stale uczestniczyłam w różnych formach  doskonalenia zawodowego. Podczas zajęć stosuję różne metody, jednak najbardziej lubię kiedy dzieci zdobywają wiedzę podczas zabawy, bo wówczas najlepiej zapamiętują. Proces nauczania organizuję w taki sposób, aby uczniowie byli zaangażowani i mogli jak najwięcej doświadczać, badać i działać. Praca nauczyciela jest nie tylko moim zawodem i codziennym wyzwaniem, ale także pasją, która daje ogromną satysfakcję. Mali uczniowie zarażają mnie swoim optymizmem i dają energię do pracy, a każdy dziecięcy uśmiech i sukcesy edukacyjne są dla mnie najlepszą nagrodą i motywacją. Poza pracą, lubię czytać książki, staram się prowadzić zdrowy styl życia, a wolny czas najchętniej spędzam aktywnie. W życiu prywatnym jestem szczęśliwą mamą dwóch córek, od których także uczę się cierpliwości i optymizmu.


Renata Juśkiewicz – absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku: filologia polska oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na kierunku: filologia angielska, egzaminator CKE, metodyk, trener, moderator.

Praca nauczyciela to dla mnie realizowanie zawodowej pasji połączone z poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo i losy swoich podopiecznych. Wykonuję ją z zaangażowaniem w rozwój i kształtowanie młodego człowieka. Uważam, że wychowanie jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, ale bez wiedzy i umiejętności (szczególnie miękkich) znacznie trudniej odnaleźć się w życiu i w świecie. Moim zawodowym mottem są słowa Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”


Agnieszka Fabiańska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunkach Pedagogika Kulturalno-Oświatowa specjalizacja Choreografia i Pedagogika Ogólna. Zdobyłam certyfikaty University of Cambridge. W 2020r ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu nauczania geografii i przyrody.

W Szkole Podstawowej nr 13 jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od 1998 roku. Jestem nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem CKE. W pracy z dziećmi kieruję się sercem i dobrem dziecka, staram się aby te „czyste kartki” wychodziły z lekcji gęsto i kolorowo zapisane. Czas wolny lubię spędzać aktywnie w gronie przyjaciół poznając coraz to nowe miejsca.


mgr Katarzyna Werner – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jak i przedszkolnej. Udało mi się w tym czasie poznać dzieci w różnym wieku jak i z różnymi umiejętnościami językowymi. Moją pasją jest praca, w której każdego dnia mogę uczyć się czegoś nowego. I to właśnie bycie nauczycielem, czyli ciągłe przebywanie z dziećmi i dla dzieci daje mi pełną satysfakcję zawodową.
Na początku studiów, kiedy rozpoczynałam swoją karierę nauczycielską przeczytałam słowa pewnej autorki: „Uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami. W jednym ma książki i zeszyty, w drugim cały swój świat: samotność, rozwód rodziców, marzenia o sukcesie sportowym, albo chorobę dziadka. Nauczyciel powinien zawsze o tych dwóch bagażach pamiętać". Od tamtej pory często wspominam te słowa, bo każdy nauczyciel to nie tylko nauczyciel. To osoba, która może być dla dziecka kimś wyjątkowym, kimś na kim może polegać, kimś kto zrozumie, pocieszy i pokaże świat. Taką osobą staram się być wykonując z pasją i zaangażowaniem swoją pracę.
Jestem nauczycielem nastawionym na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i nabywanie nowych umiejętności. W pracy z dziećmi stosuję nowoczesne jak i tradycyjne metody. Przede wszystkim stawiam na ich dobro i potrzeby, które są w nauczaniu priorytetem. Motorem napędowym dla mnie są sukcesy moich uczniów, a ich trudności i problemy, wyzwaniem, którego chętnie się podejmuję.