Kadra

Dyrektor
mgr Stanisław Janusiński

Wicedyrektor
mgr Urszula Furmańczyk

Kierownik świetlicy
mgr Martyna Zacharska

 

Nauczyciele:

 • Magdalena Bobowska
 • Agata Cedro
 • Agnieszka Dychała
 • Halina Gałda
 • Agnieszka Fabiańska
 • Krystyna Fąfara
 • Magdalena Fituch
 • Urszula Furmańczyk
 • Monika Jagłowska
 • Joanna Jedynak
 • Renata Juśkiewicz
 • Tomasz Kiepas
 • Elżbieta Klima
 • Anna Kokor
 • Urszula Lużyńska - Korny
 • Beata Ławrentiuk
 • Anna Manuli
 • Dorota Mucharska
 • Małgorzata Nyga
 • Marek Pakaszewski
 • Edyta Partyka - Kowalska
 • Rita Piotrowska
 • Anna Płaneta - Salwa
 • Marcin Polak
 • Katarzyna Potocka
 • Julita Przeździecka
 • Edyta Przygoda
 • Dorota Rębiś
 • Maria Sapiechowska
 • Anna Sieradzan
 • Beata Sitarska
 • Agnieszka Smelcerz
 • Władysław Tyszuk
 • Dorota Wawrzycka
 • Katarzyna Werner
 • Martyna Zacharska
 • Aneta Tkaczyk
 • Agnieszka Wójcik
 • Beata Zacharska - Guz