I Wojewódzki Konkurs Literacko - Teatralny "Scena jest dla nas"

I edycja Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Teatralnego zakończona.

Laureaci i uczestnicy schodzili ze sceny w pełni usatysfakcjonowani.

       19 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach odbył się finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Teatralnego „Scena jest dla nas”. Honorowym patronatem niniejsze przedsięwzięcie objęli: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Konkurs, o tematyce przewodniej: od kultury ludowej do walk narodowowyzwoleńczych – różnorodność problematyki w utworach romantycznych wieszczów narodowych, wpisał się w jubileusz obchodów dwusetnej rocznicy obchodów polskiego Romantyzmu. Odbył się w dwóch etapach i podzielony był na część literacką oraz  artystyczną. Działanie to miało na celu kształcenie świadomości kulturowych młodego pokolenia, kultywowanie wartości i ideałów, kształtowanie myślenia twórczego oraz umiejętności publicznych wystąpień, rozwijanie zdolności teatralnych, a nade wszystko kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich uczniów.

Podczas pierwszego etapu uczestnicy pisali pracę argumentacyjną na temat: „Ten utwór romantyczny warto wystawić na scenie”. Uczniowie przedstawiali w niej propozycje i pomysły wystawienia konkretnego fragmentu utworu na scenie. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wraz z Organizatorem Konkursu wyłoniła uczniów, którzy wzięli udział w II etapie, będącym jednocześnie finałem I edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Teatralnego  „Scena jest dla nas”.

Na scenie, przygotowanej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach, o tytuł laureatów ubiegali się uczniowie klas siódmych i ósmych ze szkół z województwa świętokrzyskiego. Gra warta była zachodu, gdyż laureaci otrzymali dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Na czas wystąpień scena zamieniła się w miejsce mroczne, tajemnicze, przejmujące czasami grozą i wzruszeniem. Mieliśmy okazję oglądać Guślarza, wywołującego różne kategorie duchów z II cz. „Dziadów” A. Mickiewicza, różne interpretacje ( w wykonaniu innych uczniów) ducha Dziedzica – złego pana, Sowę – ofiarę okrucieństwa tegoż Dziedzica, bohaterów z „Balladyny” Juliusza Słowackiego, m.in. Alinę podczas malinowego plebiscytu, zakochaną Goplanę, panią jeziora Gopło, Grabca – kochanka Balladyny, zagubionego w swoim życiu i poszukującego odwzajemnionej miłości,  Balladynę – ambitną zbrodniarkę, Zosię z „Pana Tadeusza”, Ryfkę z ballady „Romantyczność”, adaptację ballady „Powrót taty”, przypominającą o wartości rodziny. Nie brakło również na scenie „Reduty Ordona” we współczesnej interpretacji, łączącej przeszłość z bieżącymi wydarzeniami historycznymi.

Wszyscy uczestnicy konkursu zadbali o najdrobniejsze szczegóły swojego występu – strój, charakteryzację, oprawę sceniczną, podkłady muzyczne, rekwizyty. Poziom wystąpień był naprawdę bardzo wysoki, na co zwróciła uwagę i wielokrotnie podkreślała ten fakt  Komisja Konkursowa oraz publiczność obecna na widowni.

            Komisji Konkursowej przewodniczyły: pani Inga Pamuła przedstawicielka Portalu Informacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz pani Urszula Salwa, konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Spośród uczestników konkursu wyłoniono laureatów:

I miejsce - Jakub Wierzbicki, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy;

II miejsce - Marcin Sołtys, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach;

III miejsce - Lilianna Wilczyńska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy.

 

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Barbary Skoczek, Amelii Marczak  oraz Natalii Poklek.

Dla każdego uczestnika, oprócz dyplomów, Dyrekcja szkoły, pan dyrektor Stanisław Janusiński oraz Pani wicedyrektor Urszula Furmańczyk, jako Organizator konkursu, ufundowała poczęstunek oraz upominki.

            Podczas ogłoszenia wyników Komisja Konkursowa, reprezentująca zewnętrzne instytucje związane z edukacją, podkreślała wyjątkowość niniejszego przedsięwzięcia i zasadność kontynuowania go w kolejnych latach.

 

Kliknij, aby przejść do galerii

 

Kategoria: