Harmonogram

Harmonogram rekrutacji dzieci do Oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

22.04.2021 r. – 28.04.2021 r. – potwierdzenie woli dla rodziców dzieci już uczęszczających do Oddziału przedszkolnego.

29.04.2021 r. – 10.05.2021 r. godz. 15:00 – nabór – rejestracja i przyjmowanie podań nowych dzieci.

28.05.2021 r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych.

28.05.2021 r. – 02.06.2021 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług Oddziału przedszkolnego.

04.06.2021 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do Oddziału przedszkolnego.

Nabór uzupełniający

07.06.2021 r.  – 11.06.2021 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań.

29.06.2021 r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych.

do 02.07.2021 r. do godz. 15:00 –  potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług Oddziału przedszkolnego.

05.07.2021 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do Oddziału przedszkolnego.