Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Po zakończeniu Projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” (czas realizacji – 2 lata) i przeprowadzonej ewaluacji nasza Szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Ten szczególny dokument wręczyła szkolnemu koordynatorowi Projektu – p. Joannie Budziasz Świętokrzyski Kurator Oświaty – p. Małgorzata Muzoł. Uroczystość wręczenia miała miejsce  podczas XIII Festiwalu Zdrowia, który odbył się 2 października 2015 roku w Busku-Zdroju. Certyfikat jest potwierdzeniem dużego zaangażowania całej społeczności Szkoły w działania prozdrowotne oraz wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych osiągnięć w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, propagowania zdrowego stylu życia i poprawy warunków wychowania.