Aktualności

lista_uczniow_zakwalifikowanych_do_dwujezycznej_klasy_VII_na_rok_szkolny_2022-2023_1.jpg


SZANOWNI RODZICE !

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KIELCACH

RUSZA

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY W KLASACH VII-VIII

 

 

    Szkoła Podstawowa nr 13, to pierwsza publiczna szkoła podstawowa w Kielcach, która od czterech lat  w klasach 1-3 prowadzi obok oddziałów nauczanych metodą tradycyjną, oddziały nauczane metodą dwujęzyczną. Decyzją Wiceprezydenta Miasta Kielce - Marcina Chłodnickiego, od września  2022r. jako pierwsza szkoła publiczna w Kielcach wprowadza do klasy VII oddział dwujęzyczny. Szkoła dysponuje szeroko wykwalifikowaną kadrą, która będzie prowadzić zajęcia: z geografii, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii i religii.

    ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY  to  oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

 

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

 • Nauczanie dwujęzyczne prowadzone będzie w klasie VII i VIII podczas zajęć edukacyjnych.
  z geografii, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii i religii.
 • Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone w wymiarze 5h tygodniowo.
 • W ramach oddziałów dwujęzycznych Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły podpisała umowę patronacką o współpracy dydaktycznej z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która umożliwia uczniom Szkoły uczestnictwo w wybranych zajęciach, konserwatoriach, wykładach i warsztatach  oraz przedsięwzięciach naukowych prowadzonych na wydziale.
 • Współpracujemy również z Centrum Geoedukacji , miejscem gdzie uczniowie będą uczestniczyć
  w zajęciach geologicznych i geograficznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych oraz projektach edukacyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowań językowych poprzez udział w projekcie „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie” w ramach projektu unijnego.
 • Nauczanie dwujęzyczne objęte jest Patronatem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • Po zakończeniu nauki  uczniowie będą mogli, kontynuować naukę w oddziale dwujęzycznym  w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida, w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach lub w Kolegium Szkół Prywatnych.

Zasady przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej

 • Otrzymanie promocji do klasy VII,
 • Zgłoszenie chęci uczenia się w oddziale dwujęzycznym,
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku na sprawdzianie predyspozycji językowych.

 

wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-dwujezycznego_2022_0.docx

klauzula_informacyjna_rekrutacja_do_oddzialu_dwujezycznego.docx

oswiadczenie_rodzicow_rekrutacja_do_oddzialu_dwujezycznego.docx

zarzadzenie_prezydenta_nr_51.pdf

regulamin_rekrutacji.pdf