Aktualności

 

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przedszkolaki otrzymały przygotowane przez rodziców upominki. Dodatkową atrakcją był udział w festynie zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
 PROJEKT MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
Moduł V   Misiowe zajęcia pod chmurką

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:
― wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – ukazywanie roli ruchu w rozwoju dzieci,
―wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
―zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu.
Rozwijanie czytelnictwa: stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat sportu, wyszukiwanie w treściach bajek/książek inspiracji do stworzenia bajkowego toru przeszkód.

W ramach kolejnego modułu projektu przedszkolaki  uczyły się jak zdrowo i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci brały udział w biegu popularyzowanym przez czasopismo „Bliżej przedszkola” w ramach VIII Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do maratonu” oraz  pokonały bajkowy tor przeszkód w czasie  „zajęć pod chmurką”.

 

Przedszkolaki „Sprintem do maratonu” 2022r 

Bajkowy tor przeszkód – „ Segregujemy jak Kopciuszek”


Przeciąganie  liny – inspirowane  wierszem  J.Tuwima pt. „Rzepka”

 

Bieg w siedmiomilowych  butach jak „Kot w butach”.

 

Wyścigi z zaczarowanym jabłkiem „Królewny Śnieżki”.


          PROJEKT MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 MODUŁ 5 „Misiowy Bajarz”

RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:

wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności,

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – wyszukiwanie w literaturze

pozytywnych wzorców zachowań

WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE:

-kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

-kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

-kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

- kompetencje obywatelskie,

-kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

-kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA: zabawy twórcze na podstawie tekstów literackich,

prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek/bajek

DORADZTWO ZAWODOWE: prezentacja zawodu pisarza

 

Realizując projekt dzieci poznały etapy powstawania książki i pracę pisarza.

Przedszkolaki przeniosły się wraz z Misiem  do magicznej krainy bajek, gdzie przeżyły wiele przygód. Spotkały z krasnoludka, który zaplątał się w korzenie drzewa,   odgrywały scenki dramowe, szukając odpowiedzi na pytanie: jak należy zachować się, gdy ktoś potrzebuje pomocy? Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?. Spacerowały  po "Chichotkowym Wzgórzu", zanurzały ręce w Motylkowym strumyku, rozwiązywały zagadki ucząc się  współpracy w małych zespołach, przygotowały smakowity deser  -Truskawkowe muchomorki, według przepisu Cecylki Knedelek (bohaterki  jednej z ulubionych czytanych książek). Dzieci wspólnie stworzyły własną książeczkę "Misiowego Bajarza".   

       


Teatrzyk kukiełkowy -   „Bajka o Czerwonym Kapturku”


Przygotowania do Świąt  Wielkanocnych 

 


Dzień z kolorem niebieskim  - Światowy Dzień Autyzmu

Przedszkolaki po obejrzeniu  filmu edukacyjnego oraz wysłuchaniu opowiadania, poznały trudności  dzieci autystycznych  w postrzeganiu otaczającego świata .Wspólna rozmowa pomogła zrozumieć dzieciom, to, że bez względu na różnice między nami, mamy podobne potrzeby, zainteresowania, chcemy czuć się ważni i potrzebni. Dzieci poznały kolor oraz symbole związane z Światowym Dniem Autyzmu. 


PROJEKT  MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY  

 Moduł nr4

      MISIOWE RECEPTY NA POZYTYWNE MYŚLENIE

RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNKI POLITYKI MEIN:

 

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – ukazanie dzieciom pozytywnych

wartości życia rodzinnego, wdrażanie do aktywnego wypoczynku w rodzinie

i nauka planowania wspólnych aktywności;

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności,zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – zastosowanie opowieści

ruchowej w celu: kształtowania siły, szybkości, skoczności, zwinności, koordynacji ruchowej,

doskonalenia koordynacji słuchowo-ruchowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej,

rozwijania sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej;

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania [...] wzmacniające pozytywny klimat

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa – wspólne planowanie rozkładu dnia przez przedszkolaków.

 

WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
  • kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA: stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na

temat zaproponowany przez dzieci.

 

DORADZTWO ZAWODOWE: psycholog

METODA AKTYWIZUJĄCA OMÓWIONA NA WEBINARZE I WYKORZYSTYWANA

ZA ZAJĘCIACH / WARSZTATACH: metoda opowieści ruchowej

 

W ramach tego projektu dzieci uczyły się rozpoznawać własne emocje, poznały znaczenie słów optymista, pesymista. Przedszkolaki uczyły się planowania i zarządzania czasem, tworząc własny plan dnia.  Szukały odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto trenować  pozytywne myślenie i jak to robić?. Tworzyły własne, rysunkowe recepty na pozytywne myślenie w postaci misiowych afirmacji. Dzieci  uczestniczyły w wycieczce do Krainy Optymizmu w trakcie opowieści ruchowej. 


V Miejski Konkurs  "Zima lubi dzieci najbardziej na świecie - czyli zdrowo, bezpiecznie, zimowo"  

W dniu 28 lutego odbył się finał V Miejskiego Konkursu  "Zima lubi dzieci najbardziej na świecie - czyli zdrowo, bezpiecznie, zimowo"  zorganizowanym  przez Szkołę Podstawową nr12 w Kielcach, pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej policji w Kielcach. Wśród nagrodzonych prac znalazła się  praca Blanki Zielińskiej, uczęszczającej do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Blanka zdobyła wyróżnienie w tym konkursie. Gratulujemy!


Zabawa karnawałowa

"Ach, ten bal! Ach, ten bal!

 Popatrz, ile tańczy par! 

Dobry humor, tańce, pląsy, konkursy i piękne stroje, to przepis na udaną zabawę karnawałową. Nasi rodzice zorganizowali  miły poczęstunek dla uczestników zabawy.


Dla Babci i Dziadka.

Kochanym Babciom i Dziadkom składamy życzenia by sto lat żyli! To właśnie dziadkowie w wolnych chwilach przekazują  nam wciąż wytrwale rad życiowych całą gamę, kochają i rozpieszczają. Pamiętamy o Was nie tylko w Dniu Babci, Dniu Dziadka. DZIĘKUJEMY!


Spotkanie z Mikołajem

" 6 grudnia - jak dobrze wiecie, 

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie.

I każde dziecko prezent dostanie."

Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały na spotkanie z Mikołajem. Z dużym przejęciem recytowały wierszyki i śpiewały miłemu gościowi w podziękowaniu za piękne prezenty.    

 


Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego  "Cudaki - liściaki"  

Dzieci z zasuszonych liści  wykonały wyklejankę, tworząc  niezwykłe stworki, ludziki, zwierzęta pełne fantazji. Uczestnicy konkursu mogli wykorzystać dary jesieni jako materiał plastyczny, rozwijając swoją wyobraźnię i kreatywność oraz  zainteresowania plastyczne.

 


Zabawa andrzejkowa

Zgodnie z tradycją  dzieci lały gorący wosk, by z jego kształtu wyczytać przyszłość, ustawiały buty  jeden za drugim,  by dowiedzieć się, kto pierwszy będzie przy ołtarzu za lat kilkanaście. Odczytywały  imię przyszłej sympatii przekłuwając szpileczką wielkie serce. Losowały karteczki z przepowiedniami. Zabawę umilił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.     


RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNKI POLITYKI MEIN:

Moduł III - Opowiem Wam o Polsce

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – zaangażowanie rodziców
w przygotowanie kokard narodowych dla dzieci;
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – ocena postaw bohaterów
legendy: Lecha, Czecha i Rusa. Wykorzystanie gry dydaktycznej w kształtowaniu
umiejętności czekania na własną kolej i przestrzegania ustalonych zasad.
Wspólne odśpiewanie hymnu, w poczuciu przynależności do grupy przedszkolnej,
przedszkola; kształtowanie przynależności narodowej;
3) podnoszenie jakości edukacji przez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zaprezentowanie legendy zgodniej
z wiekiem dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja legendy na temat powstania
państwa polskiego, wyjaśnienie dzieciom pojęcia „legenda”;
5) wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności
za środowisko naturalne – tworzenie gry z wykorzystaniem surowców wtórnych.
WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia
informacji; kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe, kompetencje obywatelskie;
kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
ROZWIJANIE CZYTELNICTWA: zapoznanie dzieci z „Legendą o Lechu, Czechu
i Rusie”, wyjaśnienie pojęcia „legenda”, tworzenie opisu i zasad gry, tworzenie ilustracji
do tekstu, stworzenie kącika książki z publikacjami na temat Polski.
DORADZTWO ZAWODOWE: podczas realizacji modułu można zaprosić do przedszkola
regionalistę, historyka, żołnierza.

W ramach projektu dzieci dowiedziały się co znaczą pojęcia: niepodległość, ojczyzna.  Poznały legendę o powstaniu państwa polskiego - "Legendę o Lechu, Czechu i Rusie", tworzyły własną grę i wykonały ilustracje do wysłuchanej legendy. Przedszkolaki wykonały kotyliony w barwach narodowych i  w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyły w akcji "Szkoła do hymnu" oraz  w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Polsce. Dzieci brały udział w zajęciach  "Spotkanie z bohaterem" . W czasie pogadanki dzieci  dowiedziały się czym są konflikty, wojny oraz  jak te wydarzenia wpływają na życie ludzi w nich uczestniczących.  Szukały odpowiedzi na pytanie: kim jest bohater?, jak rozpoznać bohatera, na czym polegały bohaterskie czyny Powstańców Warszawskich. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie kukiełkowe pt. "Niebajka o Powstaniu Warszawskim". 


Święto Dyni w oddziale przedszkolnym

W naszej sali królowały dynie i kolor pomarańczowy. Wesoło bawiliśmy się powtarzając słowa wyliczanki: "Jak przyjemnie i wesoło kiedy dynia krąży w koło. Dynia tu, dynia tam, dynia krąży tu i tam". Odbył się także slalom między dyniami. Zawodnicy musieli rywalizując ze sobą, pokonać trasę i przenieść bez strat talerzyk wypełniony pestkami dyni. Wszyscy przekonaliśmy się, że dyniowe pestki to smaczna i zdrowa przekąska. W tym dniu panie kucharki przygotowały dla nas pyszną zupę dyniową. W naszej klasie było wesoło, zdrowo i kolorowo.


"Zdrowo jem"

29.10.2021 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Zdrowo jem".


"Poznajemy las - jego mieszkańców i rośliny"

27.10.2021 roku dzieci z  przedszkolnej "zeróweczki" uczestniczyły w  zajęciach  "Poznajemy las - jego mieszkańców i rośliny". Zajęcia prowadziła pani  Beata Harabin z Nadleśnictwa Daleszyce. Pani leśnik ciekawie opowiadała o zwyczajach  i życiu zwierząt leśnych, przygotowała dla dzieci leśne zagadki i wesołą zabawę "Mam listeczki kolorowe".


MODUŁ II    Kodujemy razem z Małym Misiem

RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – gazetka dla rodziców na temat

bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci;

2) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego – udział w europejskiej akcji

„Code Week”;

3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny

klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie

kształcenia z narzędzi i zasobów – profilaktyka uzależnień cyfrowych;

WIODĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia

informacji; kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje matematyczne

oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje

cyfrowe;

METODA AKTYWIZUJĄCA OMÓWIONA NA WEBINARZE I WYKORZYSTYWANA

NA ZAJĘCIACH/WARSZTATACH: peer-learning, czyli nauczanie rówieśnicze;

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA: przygotowanie dzieci do czytania poprzez zabawy z kodami


Zajęcia ze Strażą Miejską
poświęcone bezpieczeństwu na drodze


Zajęcia w ramach projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Mały Miś  w Świecie  Wielkiej Literatury”

Mały miś wyruszył w świat,  zwiedza przedszkola w całej Polsce,  by wysłuchać bajek  i poznać przedszkolaków.  W naszej sali miś zamieszkał w kąciku czytelniczym. Dzieci  nadały mu imię - Błażej. Jest on obecny na zajęciach prowadzonych w ramach projektu  w roli przewodnika po świecie literatury.  

  RAZEM Z MISIEM PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNEK POLITYKI MEIN:
1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez
2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie
dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich;
3) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości
i potrzeb dzieci;
4) działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury
dzieciom;

  


Dzień Chłopaka

Chłopcy w naszej grupie są wspaniali! Dziewczynki razem z panią przygotowały  specjalne zadania  dla chłopców. Śmiechu było dużo, wszystkie próby i zadania zostały wykonane, a chłopcy otrzymali na medale "Super Chłopaka" i przygotowane przez rodziców upominki.

 

 


"Emocjonalne obrazy"
warsztaty w Muzeum Narodowym w Kielcach

Podczas zajęć uczyliśmy się nazywać i rozróżniać towarzyszące nam emocje. Zajęcia odbywały się  w niezwykłej scenerii, w otoczeniu obrazów malarza Jacka Malczewskiego.

 

 

"Dzień kropki"
w naszej grupie

Poznaliśmy historię małej Vashti  i jej małej kropki. W tym dniu zostaliśmy "zakropkowani" bawiąc się i budując poczucie pewności siebie.

   

   


Dzień Ziemi

Naszą planetę Ziemię kochamy, więc o nią dbamy. Przedszkolaki doskonale wiedzą jak to powinno się robić. Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego "Co mogę zrobić dla Ziemi?" W roli głównej Pola Jastrzębska, lat 6.

 

 

 


Witamy wiosnę kolorem zielonym

 

Śpiewem, zabawą i kolorem zielonym przywitaliśmy wiosnę. W Dniu Zielonym wszyscy przyszliśmy ubrani w zielonych barwach. Malowaliśmy zielone obrazki, rozwiązywaliśmy zielone łamigłówki i szukaliśmy zielonego koloru wokół nas.

 

 

 


Projekt: Zabawki

 

Przedszkolaki są ciekawe otaczającego je świata. Dlatego aktywnie, z pomocą dorosłych poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania. Tym razem postawione pytania dotyczyły zabawek. Kto wymyślił zabawki? Jak powstają? Z czego robi się zabawki? Jakie mogą być zabawki? Jak i czym bawiły się dawniej dzieci? Jaka była ulubiona zabawka mamy i taty? Jak zrobić samemu zabawkę?

 

A oto zdobyte w ramach projektu wiadomości i umiejętności.


 

Zabawa karnawałowa

 

"W karnawale, w karnawale, wybieramy się na bale". Dobry humor, wesoła muzyka i piękne stroje to najlepszy przepis na udaną zabawę. Rodzice przygotowali dla nas słodki poczęstunek. 

 

 

  


Dzień Babci i Dzień Dziadka

"Babciu, dziadku, czy Wy wiecie,
że najpiękniej jest na świecie,
gdy bawicie się z wnukami
A co damy dziadkom tak bardzo kochanym?
Szczerbatą piosenkę, z tęczy tulipany...”

21 i 22 stycznia to szczególne dni w kalendarzu, Dzień Babci i Dzień Dziadka. W tym roku nie mogliśmy zaprosić naszych babć i dziadków do szkoły, dlatego też, przedszkolaki przygotowały "śpiewającą pocztówkę z życzeniami" by wyrazić wdzięczność za oddanie, wysiłek i miłość, którą babcie i dziadkowie obdarzają swoje wnuki. DZIĘKUJEMY!


Mali kucharze

Babeczki bananowe piekliśmy dokładnie według przepisu, wyszły znakomicie, zniknęły ekspresowo.


Konkurs plastyczny „Zabawka na choinkę”

Choinkę w naszej sali ubraliśmy w najpiękniejsze ozdoby - własnoręcznie zrobione zabawki i łańcuchy. Część ozdób to prace wykonane na konkurs plastyczny „Zabawka na choinkę".

W szkolnej „zerówce” pojawił się dziś niezwykły, długo oczekiwany gość. To Święty Mikołaj przybył z prezentami. Przedszkolaki z radością i dużym zaangażowaniem recytowały wiersze oraz tańczyły dla Mikołaja.

Przejdź do galerii zdjęć


 

Zajęcia terenowe prowadzone przez Straż Miejską, poświęcone bezpieczeństwu  na drodze.   

Przejdź do galerii zdjęć

Tego dnia dzieci z „zeróweczki” uczestniczyły w zabawach dzięki, którym odkrywały swoje talenty, poznawały swoje mocne strony i rozwijały wyobraźnię, a wszystko to, za sprawą małej Vatashi, bohaterki książki Petera H. Reynoldsa.

Przejdź do galerii zdjęć


 

 

 

 

Poznajemy polskie zwyczaje ludowe - Andrzejki. Wesoło bawiliśmy się oglądając wróżby z lanego wosku i ustawiając buty według starych zwyczajów. 


Święto chłopców

W Dniu Chłopaka wszyscy chłopcy wykazali się niezwykłym sprytem pokonując przygotowany specjalnie dla nich tor przeszkód. Otrzymali od dziewczynek medale „Super Chłopaka” i drobne upominki.